Sündmused
Võta ühendust
Lahtiolekuajad
Kolmapäeval, 22. mail Tabasalu raamatukogus
kl 17 Sven Mikseri vestlusõhtu!


Kolimise tõttu on Vääna raamatukogu lugejatele suletud 14.05-24.05.2024!

TALLINNA KAUPMEHEPOJAST FÜÜSIKAKLASSIKUKS: THOMAS JOHANN SEEBECK 1770–1831

Enn Velmre

Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessori Enn Velmre raamat jutustab 19. sajandi alguskümnendite võib-olla silmapaistvaima eksperimentaalfüüsiku, termoelektri ja ühe põhilise füüsikanähtuse, Seebecki efekti avastaja, vanast Tallinna kaupmehesuguvõsast pärinenud T. J. Seebecki eluloo.

Omast ajast ees olnud Seebecki tähtsus pole tänase tehnika ja teaduse vallas sugugi väiksem kui K. E. von Baeril bioloogias. Seebecki efekti rakendamine on võimaldanud märkimisväärselt laiendada inimkonna haaret kosmoses, mis ulatub juba kaugele tähtedevahelisse ruumi. Oma elutöö tegi Seebeck küll Saksamaal, kuid jäi kogu eluks seotuks ka sünnimaa ja sünnilinnaga. Palju aastaid kestnud lähedane sõprus eakaaslasest filosoofi G. W. F. Hegeli, eriti aga mitmekülgse geeniuse J. W. von Goethega muudab ta oluliseks ka kultuuriloos laiemalt.