Aabitsapidu
1. klassi minejatele

Septembris (aeg täpsustub)
Tabasalus ja Väänas


LISAINFO


Mudilasring
raamatukogus

2. oktoobril kell 11.00
Harku raamatukogus

LISAINFOEttelugemispäev

20. oktoobril
Harkus, Tabasalus ja Väänas


LISAINFO


Raamatu tutvustus
„Eesti kõrtsid”

4. novembril kell 15.00
Tabasalu raamatukogus

Lisainfo

Näitus
„Harku II algkooli lugu”

11. september — 31. detsember
Harku raamatukogus

Lisainfo


Loovuse tund „Tabasalu rännak ruumides“

6. oktoobril kell 18.30
Tabasalu raamatukogus

Lisainfo


Põhjamaade
kirjanduse nädal

9. novembril kell 10.00 ja 17.00
Harku, Väänas ja Tabasalus

LISAINFO


Kunstnik Kaidi Malki näitus
„Armastusega”

15. september — 17. oktoober
Tabasalu raamatukogus

lisainfo


Kohtumine kirjanik
Eva Koffiga

16. oktoobril kell 15.00
Harku raamatukogus

Lisainfo


Vääna Veenuste
kohvitund

Kord kuus (aeg täpsustub)
Vääna raamatukogus


LISAINFO