Sündmused
Võta ühendust
Lahtiolekuajad
Kolmapäeval, 22. mail Tabasalu raamatukogus
kl 17 Sven Mikseri vestlusõhtu!


Kolimise tõttu on Vääna raamatukogu lugejatele suletud 14.05-24.05.2024!

RAKUBIOLOOGIA

Tartu Ülikooli kirjastus

Eestikeelse rakubioloogia õpiku väljaandmise mõte on sama vana kui Tartu Ülikooli rakubioloogia õppetool, mis loodi 1990. aastate alguses. See mõte tugines veendumusele, et õppe- ja teadustööd peab olema võimalik teha emakeeles. Kuna sobivat võõrkeelset õpikut tõlkimiseks ei leidunud, tegime otsuse originaalse eestikeelse õpiku kasuks. Õpiku esmaväljaanne ilmus 2018. aastal e-versioonis. Oleme seda kasutanud erinevate tasemete õppetöös, saanud juurde uusi teadmisi, tagasisidet ja mõtteid materjali esitamise proportsioonide kohta. Seetõttu on käesolev raamat uus ja väga erinev versioon.

Õpikul on 31 autorit, kes on seotud rakubioloogia õpetamise ja sellesuunalise teadustööga Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste ning meditsiiniteaduste valdkonnas ning Tallinna Tehnikaülikoolis. Need on teadlased, kes tahavad ja oskavad eesti keeles õpikutekste kirjutada ja oma teadmisi teistega jagada. Kolmekümne aasta töö tulemus on nüüd lugeja ees. Kuigi igal autoril on paratamatult oma käekiri, püüdsime raamatust kujundada seotud terviku. Õpik tutvustab nii rakubioloogia ajalugu ja juurdunud teadmisi kui ka uusi suundi ja tendentse selles nii kiirelt arenevas tänapäeva teadusharus. Õpikusse on lisatud peatükid arengubioloogiast, immunoloogiast, tüvirakkudest, rakkude eristumisest ja kasvajate tekkest ning histoloogiast, mis kõik täiendavad üldist arusaamist rakubioloogiast.

Õpik on illustreeritud hulga selgitavate jooniste, tabelite ja fotodega ning varustatud aine- ja nimeregistriga.