Sündmused
Võta ühendust
Lahtiolekuajad
Kolmapäeval, 22. mail Tabasalu raamatukogus
kl 17 Sven Mikseri vestlusõhtu!


Kolimise tõttu on Vääna raamatukogu lugejatele suletud 14.05-24.05.2024!

Helilooja Rudolf Tobias. Sissevaade ellu ja loomingusse

Elke Voelker

Raamatu autor Saksa organist ja muusikaloolane Elke Voelker on öelnud, et tema Heidelbergi ülikoolis kaitstud doktoritöö "Rudolf Tobias - elu ja looming" on helilooja elu ja loomingu esimene ulatuslik käsitlus saksa keeles. 2022. aastal lasi MTÜ Hiiumaa Teabekapital selle uurimustöö eesti keelde tõlkida. Raamat on illustreeritud paljude fotodega ja on käepärane teatmeteos helilooja biograafia, elu ja loomingu kronoloogia, teoste süsteemse nimekirja ning kirjutiste loendiga. Teos ilmus helilooja 150. sünniaastapäevaks mais 2023.