Sündmused
Võta ühendust
Lahtiolekuajad
Kolmapäeval, 22. mail Tabasalu raamatukogus
kl 17 Sven Mikseri vestlusõhtu!


Kolimise tõttu on Vääna raamatukogu lugejatele suletud 14.05-24.05.2024!

Ülestähendusi ajast ja elust

Mälestuste kroonika 1956–2022

Enn Nõu
Raamat on mälestuste täpne kroonika 66 aasta vältel 1956–2022. Hõlmab autori arstiks õppimist ja töötamist Uppsalas Rootsis pagulasaastatel ja samaaegselt eesti kirjanikuks kujunemist. Tegemised, kohtumised, üritused, kultuurielu, pagulas¬poliitika ja eriti eesti kirjandus ning kõigega seotud inimesed, kuupäevad ja kohad. Täpselt ja lühidalt. Edasi Eesti vabanemine ja kodumaale naasmine. Elu kahel pool Läänemerd ning Eesti kultuuri- ja kirjanduselus osalemine. Rikkalikult. Igaüks, kes ennast ajas ja kohas ära tunneb, võib ise vastava ukse avada ja meenutada…